Nieuws

Vanaf 1 juli vaart ons pontje weer!

Zonder mondkapjeverplichting maar wel op 1,5 meter van elkaar. Het aantal passagiers is daardoor beperkt tot 4 (i.p.v. 12). Maar helaas, tot 1 oktober. Volgend jaar, 1 april beginnen we weer te varen. Hopelijk zonder corona-maatregelen.

Nieuwsbrief maart 2021

Het zou onverantwoord zijn geweest om zoals gebruikelijk op 1 april te gaan varen. Maar gelukkig komt er vaart in het vaccineren. Zoals het er nu naar uitziet, lijkt het verantwoord om het vaarseizoen te starten op 1 juli 2021.
Het pontje is er klaar voor.

Zoals in het jaarverslag 2020 is vermeld, zijn een aantal zaken doorgeschoven naar dit voorjaar. Naast het voortdurend onderhoud zullen straks de ‘laadklepveren’ worden gemonteerd, ter ondersteuning van de klepbediening. Ook het nieuwe huismerk van De Groene Stroomboot op en rond het pontje zal zichtbaar zijn gemaakt. En hopelijk zullen alle aspirant-schippers op 1 juli vaarklaar zijn bevonden.

In het voorjaar zal onze huidige buurman, de projectontwikkelaar Wibaut de nieuwe walkant van het bouwproject Haarlem Buiten doortrekken tot in ons insteekhaventje van de ThijsvanBruggen-steiger.

De begroting voor dit jaar is spannend. We vertrouwen erop dat de sponsors en donateurs hun financiële bijdragen zullen blijven leveren – ons vertrouwen is vorig jaar, toen we helemaal niet hebben gevaren – niet beschaamd. De subsidiegevers (de gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer) zijn ons ook dit jaar trouw gebleven. Het (relatief) geringe tekort kunnen we afdekken met onze financiële reserve; in dat opzicht zijn we nog kerngezond! 

Maar het moet allemaal niet te lang meer duren …….
Graag tot 1 juli. 

Nieuwsbrieven

Elk jaar in het voorjaar sturen wij een nieuwsbrief aan al onze donateurs, waarvan wij een e-mailadres hebben. Het meest recente nieuws staat op deze pagina.
Het nieuws van vorig jaar is te vinden in het jaarverslag.