Nieuws

Wegens het COVID-19-virus vaart het pontje dit jaar niet, helaas.

Nieuwsbrief augustus 2020

De voorbereidingen voor een nieuw vaarseizoen waren in volle gang, toen half maart Nederland op slot ging vanwege het covid-19-virus. De werkzaamheden zijn wel afgemaakt: de gehele romp is geschuurd en opnieuw geschilderd, evenals het houten bankje op de voorplecht. Om in de toekomst verfschade zoveel als mogelijk te voorkomen, zijn op de pont een extra stootrand en stootbumpers aangebracht. Ook een aantal basis-onderhouds-werkzaamheden zijn verricht en het pontje ligt nu afgemeerd op haar vaste ligplaats aan het Jaagpad. 

Helaas moeten wij u nu melden dat onze Groene Stroomboot daar ook blijft liggen en dit jaar niet meer in de vaart komt. We hadden gehoopt op versoepeling van de maatregelen. Maar de COVID-19 maatregel van 1 ½ meter afstand houden blijft nog steeds onverminderd van kracht. Dat betekent dat wij niet meer dan 3 passagiers met fiets per keer kunnen meenemen en dat na elke vaartocht de pont ontsmet dient te worden. Daarbij komt dat al onze vrijwillige schippers tot de risicogroep behoren. De meeste schippers zijn ver boven 65+.
Alles overwegend heeft het bestuur besloten het pontje dit jaar definitief uit de vaart te halen. Uiteraard vinden wij dit helemaal niet leuk, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal niet anders. 

Maar niet alle activiteiten liggen stil.
Een kleine wervingsactie heeft opgeleverd dat zo’n 10 nieuwe vrijwilligers zich hebben aangemeld als aspirant-schipper. De invaarperiode was eind maart 2020 gepland. Dat wordt nu 2021.

We zoeken naar wegen om onze vaste lasten te verminderen. Daarom heeft het bestuur besloten om het pontje bij een andere verzekeraar (EOC) onder te brengen. Voor minder geld, onder dezelfde voorwaarden. En om op bankkosten te besparen hebben we afscheid genomen van een van onze huisbanken. Voortaan bankieren wij alleen nog maar bij ING.

Ook heeft het bestuur besloten om de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) voor onze stichting bij de Belastingdienst aan te vragen. Donaties kunnen dan (onder voorwaarden) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Ook legaten uit een erfenis aan de Stichting zijn dan vrijgesteld van erfbelasting. Voor het verkrijgen van ANBI-status heeft de Belastingdienst een aantal richtlijnen opgesteld. Zo moesten de statuten van de oorspronkelijke stichtingsacte worden aangepast en op de website meer informatie worden gegeven (meer transparantie).

Van het een komt het ander. Omdat we toch de statuten moesten veranderen waarom dan niet meteen de naam van onze stichting aanpassen. De oorspronkelijke naam “Stichting tot oprichting, instandhouding en exploitatie van het Fiets- Voetveer Zuid-Schalkwijkerweg-Theehuis Cruquius” was, naar de mening van het bestuur, niet meer van deze tijd.  Daarom hebben we de naam van onze stichting aangepast aan onze kracht, te weten: varen op groene stroom. Voortaan heten wij

De Groene Stroomboot

De nieuwe naam is terug te vinden op de pont, in ons logo en in de naam van onze nieuwe website, met een eigen domeinnaam, die ook zichtbaar is in onze email-adressen. De naam van onze nieuwe website is

www.degroenestroomboot.nl

U kunt het bestuur van De Groene Stroomboot benaderen via emailadres

info@degroenestroomboot.nl

Naast de nodige ANBI-informatie wil het bestuur ook meer informatie op de website plaatsen, zoals o.a. deze nieuwsbrief. En er komt plaats voor meer informatie over het bestuur van de Stichting, jaarverslagen en financiën. Dat zijn we aan onze donateurs min of meer verplicht. Kort en goed: de oude website is vervangen, aangevuld en van een nieuw jasje voorzien.

Tenslotte:
Wij prijzen ons gelukkig met onze donateurs en sponsors. Zonder U zou het pontje er niet zijn want van deze bijdragen betalen wij een groot deel van onze kosten. Velen van u dragen al jarenlang bij tot de instandhouding van onze Groene Stroomboot. Wij danken u dan ook hartelijk voor uw bijdrage.
Maar omdat het pontje wegens de coronacrisis niet vaart, zijn onze totale inkomsten toch behoorlijk gedaald. Dusdanig dat onze totale lasten dit jaar niet helemaal kunnen worden gedekt. We voorzien dan ook een negatief financieel resultaat voor 2020.

Maar na regen komt altijd zonneschijn. Eens krijgt de wetenschap dit virus onder de duim.En dan kunnen we in 2021 weer gaan varen zoals we dat altijd hebben gedaan.

Met Schippersgroet!!
Het bestuur van de Stichting De Groene Stroomboot.

jaarverslag 2019

jaarverslag 2018