Stichting

Uit de stichtingsacte:

In 1998 is de Stichting tot oprichting, instandhouding en exploitatie van het voetveer Zuid Schalkwijkerweg-Theehuis Cruquius opgericht met als doel het onderhouden van de pontverbinding tussen de Zuid Schalkwijkerweg, Haarlem (Schalkwijk) en Theehuis Cruquius, Cruquius (gemeente Haarlemmermeer). De bestuursleden van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting tracht haar doel te bereiken door te zorgen voor beheer en onderhoud en een deskundige bemanning van de pont (vrijwilligers).

Onlangs zijn de bijna 20-jaar oude statuten aangepast, welke hier zijn in te zien.
  Wij zijn aangesloten bij de landelijke vereniging
   Vrienden van de Veerponten.

Bestuur
Het huidige bestuur van de stichting De Groene Stroomboot bestaat uit de heren Paul Hagendoorn (voorzitter), Gert de Groot (secretaris), Jules Dalk (penningmeester) en Carel Wierink (technische zaken). U kunt met ons contact opnemen via het mailadres secretaris@degroenestroomboot.nl. Het postadres is Werfstraat 68, 2021 BP Haarlem.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Verslag van de meest recente activiteiten is te vinden op onze nieuwspagina.
De activiteiten van voorgaande jaren zijn beschreven in de jaarverslagen.
jaarverslag 2022
jaarverslag 2021
jaarverslag 2020

Financiƫle verantwoording
Alle jaarrekeningen zijn goedgekeurd door de kascommissie. De meest recente Resultatenrekeningen kunt u inzien.
Resultatenrekening 2022
Resultatenrekening 2021
Resultatenrekening 2020

Privacy en aansprakelijkheid
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming is de stichting verplicht om een privacyverklaring te hebben. En de stichting heeft vastgelegd, hoe de aansprakelijkheid bij een overtocht is geregeld.
Via de links zijn deze documenten in te zien.