Subsidies & sponsors

De voornaamste kostenposten zijn verzekeringen, stalling en onderhoud. Deze kosten worden gedekt door subsidies (50%) en sponsors (20%). En natuurlijk giften van donateurs (30%).

De stichting heeft twee subsidiegevers:

PON is onze stille sponsor. Daarnaast hebben wij op dit moment 12 sponsors:

theehuis Cruquius